Prawo miejscowe — Uchwały Rady Gminy Bochnia

Indeks roczników

Rok 2020

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2019

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2018

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2017

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2016

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2015

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2014

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2013

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2012

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2011

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2010

 • PDF: Uchwała Nr XXXVI/278/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie przystąpienia Gminy Bochnia - organu prowadzącego Zespół Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łapczycy - do realizacji projektu pn. „SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Kina w Krakowie

  AKT NIEAKTUALNY

 • PDF: Uchwała Nr XXXV/267/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r.

  w sprawie przekształcenia przedszkoli gminy Bochnia z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

  [DZ. URZ. WOJ. 2010.615.4911]

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2009

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2008

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2007

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2005

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2004

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2003

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2002

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2001

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2000

 • PDF: Uchwała Nr XIII/101/00 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 maja 2000 r.

  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.

  AKT NIEAKTUALNY

[Powrót do indeksu roczników]