Kontakt

Dyrektor jednostki:

mgr Małgorzata Graczyk

Adres siedziby:

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Bochni z siedzibą w Łapczycy
32-744 Łapczyca 334

Telefony:

(14) 61-00-240 — centrala, księgowość
(14) 61-00-241 — kadry
(14) 61-00-244 — dyrektor
(14) 61-00-247 — stypendia, dowożenie uczniów
(14) 61-00-248 — płace, młodociani pracownicy
(14) 61-00-249 — główny księgowy

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30

Siedziba GZOSiP:

Budynek przedszkola, siedziba GZOSiP, na piętrze
(wejście od tyłu budynku, na piętro)

Lokalizacja (mapa):

Przejdź do serwisu: Mapy Google

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych:

Grzegorz Witkowski (e-mail: iod@iods.pl)