Jakie dane nabywcy obowiązkowo muszą znaleźć się na fakturze?

Szanowni Państwo

Wszelkie faktury za usługi lub zakupy na zlecenie szkoły, przedszkola lub GZOSiP – będącymi jednostkami Gminy Bochnia, należy wystawiać wg poniższych danych:

NABYWCA:

Gmina Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
NIP: 868-10-21-271

ODBIORCA:

[Tutaj nazwa szkoły, przedszkola lub GZOSiP: ]

np. Zespół Szkół Gminnych w ... / Szkoła Podstawowa w ... / Gminne Przedszkole w ...
lub Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

[Tutaj adres jednostki: ]

np. 32-744 Łapczyca 334 (dla GZOSiP)

(Bez nr NIP)

Uwaga!

Na fakturze obowiązkowo muszą znaleźć się dane NABYWCY oraz ODBIORCY (przy danych odbiorcy nie wpisywać numeru identyfikacji podatkowej NIP).

Dane adresowe i pełne nazwy jednostek znajdą Państwo w zakładkach:
Szkoły, Przedszkola lub Kontakt (do GZOSiP).