Podstawowa kwota dotacji

Postępowanie dotyczące udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie gminy Bochnia zostały określone w niniejszej uchwale Rady Gminy Bochnia:

  • Uchwała Nr LVII/418/23 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Uchwała zawiera wzory formularzy, które po uzupełnieniu należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Bochnia w odpowiednich terminach.

Informacji w sprawie dotacji udziela dyrektor GZOSiP pod numerem telefonu: (14) 61-00-244

 


Dokumenty dotyczące ustalenia i aktualizacja podstawowej kwoty dotacji wg roku wydania:

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018