Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2023

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/411/23 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 września 2023 r.

Opis:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/326/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łapczycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łapczycy