Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2023

Tytuł:

Uchwała Nr LVII/417/23 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 listopada 2023 r.

Opis:

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bochnia

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2023.7583