Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2023

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/405/23 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 września 2023 r.

Opis:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/316/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gminnych w Dąbrowicy, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dąbrowicy.