Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2016

Tytuł:

Uchwała Nr XVIII/191/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016 r.

Opis:

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektorów i wicedyrektorów, a także dla nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2016.4166