Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVII/289/22 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 marca 2022 r.

Opis:

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2022.2411