Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Uchwała Nr XLVI/348/22 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2022 roku

Opis:

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2022.8574