Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2016

Tytuł:

Uchwała Nr XVIII/192/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 czerwca 2016 r.

Opis:

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2016.4208