Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Uchwała Nr XLIV/333/22 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 października 2022 roku

Opis:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/228/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wspólnej obsługi przedszkoli i szkół – jednostek organizacyjnych Gminy Bochnia

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2022.7439