Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2015

Tytuł:

Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opis:

w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu.

Status:

AKT ZMIENIONY

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2015.4300