Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2019

Tytuł:

Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2019 r.

Opis:

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bochnia

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2019.7386