Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2023

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/410/23 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 września 2023 r.

Opis:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/324/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Proszówkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Proszówkach.