Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2023

Tytuł:

Uchwała Nr LIII/394/23 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 czerwca 2023 r.

Opis:

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2023.4766