Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Uchwała Nr XLVIII/360/22 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2022 r.

Opis:

w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bochnia

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2023.394