Podstawowa kwota dotacji

Procedury dotyczące udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie gminy Bochnia zostały określone w niniejszych uchwałach Rady Gminy Bochnia:

  • Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.
  • (zmiana 1) Uchwała Nr III/36/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.
  • (zmiana 2) Uchwała Nr XXVII/205/21 Rady Gminy Bochnia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Informacji w sprawie dotacji udziela dyrektor GZOSiP pod numerem telefonu: (14) 61-00-244

Uchwały zawierają formularze, które należy wydrukować, wypełnić i złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Bochnia w odpowiednich terminach. Można też skorzystać z wzorów do edycji, zamieszczonych poniżej:

Dokumenty dotyczące ustalenia i aktualizacja podstawowej kwoty dotacji wg roku wydania:

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018