Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2023 r. – V 2023

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI W GMINIE BOCHNIA W 2023 r. (obowiązująca od maja 2023)
 • (A) Kwota wydatków bieżących w przedszkolach planowanych w 2023 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80104 – 11.899.390,00 zł
   • (b) Rozdział 80149 (wydatki / statystyczna liczba wszystkich dzieci niepełnosprwnych x statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach (268.400,00 zł / 10 x 9) – 241.560,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 1.416.360 zł / 2.687 x 840) – 442.777,22 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 175.340,00 zł / 2.687 x 840) – 54.814,14 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (Ia + Ib + II + III) = (A) – 12.638.541,37 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z przedszkola – 265.800,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 1.569.820,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 1.835.620,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego, w tym:
  • (I) Dzieci autyzm, zespół Aspergera (P74) – 284.892,82 zł
  • (II) Dzieci niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, afazja (P78) – 108.709,10 zł
  • (III) Dzieci 6-letnie w przedszkolach (P61) –  28.114,42 zł
  • (IV) Dzieci 6-letnie w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich (P63) – 5.622,88 zł
  • (V) Dzieci w przedszkolach w zespołach i oddziałach przedszkolnych w SP gdzie liczba uczniów wynosi 250-350 (P83) – 674,74 zł
  • (VI) Dzieci w samodzielnych przedszkolach gdzie liczba uczniów wynosi 1-75 (P85) – 4.295,88 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV + V + VI) = (C) – 432.309,84 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 840
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 9
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 831
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2023 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 12.479,68 zł

Opracowano 25.04.2023 r.

Zatwierdzam do stosowania:

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]