Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2024 r. – I 2024

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI W GMINIE BOCHNIA W 2024 r. (obowiązująca od stycznia 2024)
 • (A) Kwota wydatków bieżących w przedszkolach planowanych w 2024 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80104 – 13.551.470,00 zł
   • (b) Rozdział 80149 (wydatki / statystyczna liczba wszystkich dzieci niepełnosprawnych x statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach (304.750,00 zł / 11 x 11) – 304.750,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 1.586.633,00 zł / 2.730 x 831) – 482.964,11 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 194.932,00 zł / 2.730 x 831) – 59.336,44 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (Ia + Ib + II + III) = (A) – 14.398.520,55 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z przedszkola – 350.700,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 1.235.400,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 1.586.100,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego, w tym:
  • (I) Dzieci autyzm, zespół Aspergera (P74) – 213.669,62 zł
  • (II) Dzieci niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, afazja (P81) – 130.450,92 zł
  • (III) Dzieci niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym (P82) – 53.979,69 zł
  • (IV) Dzieci 6-letnie w przedszkolach (P64) – 22.491,54 zł
  • (V) Dzieci 6-letnie w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich (P66) – 4.498,31 zł
  • (VI) Dzieci w przedszkolach w zespołach i oddziałach przedszkolnych w SP gdzie liczba uczniów wynosi 150-250 (P85) – 434,84 zł
  • (VII) Dzieci w przedszkolach w zespołach i oddziałach przedszkolnych w SP gdzie liczba uczniów wynosi 250-350 (P86) – 539,80 zł
  • (VIII) Dzieci w przedszkolach w zespołach i oddziałach przedszkolnych w SP gdzie liczba uczniów wynosi powyżej 350 (P87) – 337,37 zł
  • (IX) Dzieci w samodzielnych przedszkolach gdzie liczba uczniów wynosi 1-75 (P88) – 7.257,27 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX) = (C) – 433.659,36 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 831,00
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 11,00
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 820,00
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2024 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 15.096,05 zł

Opracowano 17.01.2024 r.

Zatwierdzam do stosowania:
WÓJT
/-/ mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]