Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2022 r. – XI 2022

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE BOCHNIA W 2022 R. (obowiązująca od 1 listopada 2022)
 • (A) Kwota wydatków bieżących planowanych w 2022 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • Rozdział 80103 – 891.011,66 zł
   • Rozdział 80149 – 70.971,56 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 1.363.039 zł / 2.710,33 x 121,67) – 61.188,47 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 162.536 zł / 2.710,33 x 121,67) – 7.296,44 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (I + II + III) = (A) – 1.030.468,13 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych – 0,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 0,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 0,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego w oddziałach, w tym:
  • (I) Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach przedszk. (P67) – 64.876,98 zł
  • (II) Uczniowieniepełnosprawni w oddziałach przedszk. gr 2 (P71) – 39.609,12 zł
  • Razem: subwencja (I + II) = (C) – 104.486,10 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 121,67
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 2,34
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 119,33
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2022 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 7.759,84 zł

Opracowano 28.10.2022 r.

Zatwierdzam do stosowania:

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]