Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2022 r. – V 2022

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE BOCHNIA W 2022 R. (V 2022)
 • (A) Kwota wydatków bieżących planowanych w 2022 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • Rozdział 80103 – 810.090,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 1.687.756,59 zł / 2.702 x 112) – 69.958,82 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 162.536 zł / 2.702 x 112) – 6.737,24 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (I + II + III) = (A) – 886.786,06 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych – 0,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 0,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 0,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego w oddziałach, w tym:
  • (I) Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach przedszk. (P67) – 62.618,71 zł
  • (II) Uczniowieniepełnosprawni w oddziałach przedszk. gr 2 (P71) – 38.230,37 zł
  • Razem: subwencja (I + II) = (C) – 100.849,08 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 112
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 3
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 109
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2022 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 7.210,43 zł

Opracowano 22.04.2022 r.

Zatwierdzam do stosowania: 25.04.2022 r.

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]