Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2023 r. – V 2023

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE BOCHNIA W 2023 R. (obowiązująca od maja 2023)
 • (A) Kwota wydatków bieżących planowanych w 2023 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80103 – 931.460,00 zł
   • (b) Rozdział 80149 (wydatki / statystyczna liczba wszystkich dzieci niepełnosprawnych x statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych (268.400,00 zł / 10 x 1) – 26.840,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 1.416.360 zł / 2.687 x 135) – 71.160,63 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 175.340 zł / 2.687 x 135) – 8.809,42 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (Ia + Ib + II + III) = (A) – 1.038.270,05 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych – 0,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 0,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 0,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego w oddziałach przedszkolnych, w tym:
  • (I) Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych (P62) – 4.948,14 zł
  • (II) Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych na terenach wiejskich (P63) – 1.124,58 zł
  • (III) Dzieci niepełnosprawność w stopniu lekkim, afazja (P78) – 21.741,82 zł
  • (IV) Dzieci w przedszkolach w zespołach i oddziałach przedszkolnych w SP gdzie liczba uczniów wynosi 250-350 (P83) – 112,46 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV) = (C) – 27.927,00 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 135
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 1
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 134
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2023 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 7.539,87 zł

Opracowano 25.04.2023 r.

Zatwierdzam do stosowania:

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]