Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2023 r.

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE BOCHNIA W 2023 R. (obowiązująca od 1 stycznia 2023)
 • (A) Kwota wydatków bieżących planowanych w 2023 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80103 – 931.460,00 zł
   • (b) Rozdział 80149 (wydatki / statystyczna liczba wszystkich dzieci niepełnosprawnych x statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych (268.400,00 zł / 10 x 1) – 26.840,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 1.416.360 zł / 2.728 x 141) – 73.206,29 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 175.340 zł / 2.728 x 141) – 9.062,66 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (Ia + Ib + II + III) = (A) – 1.040.568,95 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych – 0,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 0,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 0,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego w oddziałach przedszkolnych, w tym:
  • (I) Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych (P62) – 4.350,35 zł
  • (II) Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych na terenach wiejskich (P63) – 988,72 zł
  • (III) Dzieci niepełnosprawność w stopniu lekkim, afazja (P78) – 19.115,19 zł
  • (IV) Dzieci w przedszkolach w zespołach i oddziałach przedszkolnych w SP gdzie liczba uczniów wynosi 250-350 (P83) – 98,87 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV) = (C) – 24.553,13 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 141
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 1
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 140
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2023 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 7.257,26 zł

Opracowano 25.01.2023 r.

Zatwierdzam do stosowania:

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]