Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2021r. – III 2021

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI W GMINIE BOCHNIA W 2021 r. (III 2021)
 • (A) Kwota wydatków bieżących w przedszkolach planowanych w 2021 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80104 – 9.349.365,00 zł
   • (b) Rozdział 80149 – 191.123,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 1.194.812,00 zł / 2.604 x 788) – 361.563,69 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 104.000 zł / 2.604 x 788) – 31.471,58 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (Ia + Ib + II + III) = (A) – 9.933.523,27 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z przedszkola – 283.956,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 974.500,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 1.258.456,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego, w tym:
  • (I) Uczniowie autyzm (P63) – 315.254,74 zł
  • (II) Uczniowie wczesne wspomagania (P65) – 0,00 zł
  • (III) Uczniowie niepełnosprawni gr. 2 (P67) – 134.729,92 zł
  • (IV) Uczniowie niepełnosprawni gr. 3 (P68) – 0,00 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV) = (C) – 449.984,66 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 788
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 11
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 + 2) = (D) – 777
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2021 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 10.585,69 zł

Opracowano 02.03.2021 r.

Dyrektor
Krzysztof Zięba

Zatwierdzam do stosowania: 04.03.2021 r.

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]