Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2024 r. – I 2024

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE BOCHNIA W 2024 R. (obowiązująca od stycznia 2024)
 • (A) Kwota wydatków bieżących planowanych w 2024 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80103 – 1.001.340,00 zł
   • (b) Rozdział 80149 (wydatki / statystyczna liczba wszystkich dzieci niepełnosprawnych x statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych (304.750,00 zł / 11 x 0) – 0,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 1.586.633 zł / 2.730 x 117) – 67.998,56 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 194.932 zł / 2.730 x 117) – 8.354,23 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (I + II + III) = (A) – 1.077.692,79 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych – 10.200,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 71.300,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 81.500,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego w oddziałach przedszkolnych, w tym:
  • (I) Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych (P65) – 0,00 zł
  • (II) Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych na terenach wiejskich (P66) – 0,00 zł
  • (III) Dzieci niepełnosprawność w stopniu lekkim, afazja (P81) – 0,00 zł
  • (IV) Dzieci w przedszkolach w zespołach i oddziałach przedszkolnych w SP gdzie liczba uczniów wynosi 250-350 (P86) – 0,00 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV) = (C) – 0,00 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 117
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 0
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 117
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2024 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 8.514,47 zł

Opracowano 17.01.2024 r.

Zatwierdzam do stosowania:
WÓJT
/-/ mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]