Opis publikacji

Tytuł:

Aktualizacja podstawowej rocznej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2020r. – XI 2020

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI W GMINIE BOCHNIA W 2020 r. (XI 2020)

AKTUALIZACJA

 • (A) Kwota wydatków bieżących w przedszkolach planowanych w 2020 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80104 – 7.941.891,00 zł
   • (b) Rozdział 80149 – 246.263,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 974.672,00 zł / 2.559 x 770) – 293.277,63 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 98.000 zł / 2.559 x 770) – 29.488,08 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (Ia + Ib + II + III) = (A) – 8.510.919,71 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z przedszkola – 290.609,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 886.037,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 1.176.746,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego, w tym:
  • (I) Uczniowie – autyzm (P63) – 1 dziecko – 61.746,88 zł
  • (II) Uczniowie – wczesne wspomagania (P65) – 0,00 zł
  • (III) Uczniowie – niepełnosprawni gr. 2 (P65) – 4 dzieci – 75.396,19 zł
  • (IV) Uczniowie – niepełnosprawni gr. 3 (P66) – 0,00 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV) = (C) – 137.143,07 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 770
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 5
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 765
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2020 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 9.408,01 zł

Opracowano 27.11.2020 r.

Dyrektor
Krzysztof Zięba

Zatwierdzam do stosowania: 27.11.2020 r.

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]