Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2023 r.

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI W GMINIE BOCHNIA W 2023 r. (obowiązująca od 1 stycznia 2023)
 • (A) Kwota wydatków bieżących w przedszkolach planowanych w 2023 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80104 – 11.849.390,00 zł
   • (b) Rozdział 80149 (wydatki / statystyczna liczba wszystkich dzieci niepełnosprwnych x statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach (268.400,00 zł / 10 x 9) – 241.560,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 1.416.360 zł / 2.728 x 848) – 440.276,13 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 175.340,00 zł / 2.728 x 848) – 54.504,52 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (Ia + Ib + II + III) = (A) – 12.585.730,65 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z przedszkola – 265.800,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 1.569.820,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 1.835.620,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego, w tym:
  • (I) Dzieci autyzm, zespół Aspergera (P74) – 250.474,85 zł
  • (II) Dzieci niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, afazja (P78) – 95.575,93 zł
  • (III) Dzieci 6-letnie w przedszkolach (P61) –  24.717,91zł
  • (IV) Dzieci 6-letnie w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich (P63) – 4.943,58 zł
  • (V) Dzieci w przedszkolach w zespołach i oddziałach przedszkolnych w SP gdzie liczba uczniów wynosi 250-350 (P83) – 593,23 zł
  • (VI) Dzieci w samodzielnych przedszkolach gdzie liczba uczniów wynosi 1-75 (P85) – 3.776,90 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV + V + VI) = (C) – 380.082,40 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 848
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 9
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 839
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2023 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 12.359,99 zł

Opracowano 25.01.2023 r.

Zatwierdzam do stosowania:

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]