Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2022 r. – XI 2022

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI W GMINIE BOCHNIA W 2022 r. (obowiązująca od 1 listopada 2022)
 • (A) Kwota wydatków bieżących w przedszkolach planowanych w 2022 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • (a) Rozdział 80104 – 10.483.252,53 zł
   • (b) Rozdział 80149 – 293.288,44 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 1.363.039 zł / 2.710,33 x 822,33) – 413.554,02 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 162.536 zł / 2.710,33 x 822,33) – 49.314,37 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (Ia + Ib + II + III) = (A) – 11.239.409,36 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z przedszkola – 299.110,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 1.120.090,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 1.419.200,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego, w tym:
  • (I) Uczniowie autyzm (P67) – 129.753,96 zł
  • (II) Uczniowie wczesne wspomagania (P69) – 0,00 zł
  • (III) Uczniowie niepełnosprawni gr. 2 (P71) – 158.436,48 zł
  • (IV) Uczniowie niepełnosprawni gr. 3 (P72) – 0,00 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III + IV) = (C) – 288.190,44 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 822,33
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 9,67
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 812,66
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla przedszkoli w Gminie Bochnia w 2022 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 11.729,41 zł

Opracowano 28.10.2022 r.

Zatwierdzam do stosowania:

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]