Stypendia naukowe

Stypendia przyznawane są w ramach gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II”.

Informacji dotyczących programu stypendialnego udziela dyrektor GZOSiP
pod numerem telefonu: (14) 61-00-244


Do pobrania