Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2019

Tytuł:

Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opis:

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2019.5451