Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2024/2025 – etap I

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 – etap II

Przedszkole

Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolny 2024/2025 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Szkoła podstawowa

Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolny 2024/2025 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej