Dane aktu

Organ wydający:

Wójt Gminy Bochnia

Rok wydania:

2024

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050.38.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Opis:

w sprawie: ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia w roku szkolnym 2023/2024 oraz terminów i zasad organizowania dyżurów wakacyjnych

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz