Projekty i inicjatywy

„Poznaj Polskę” (edycja jesienna 2022)

Od lewej: Flaga Państwowa i Godło Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki, Logo Programu Polski Ład, Logo Programu Poznaj Polskę

W tym roku trzem szkołom udało się dołączyć do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, są to szkoły w Dąbrowicy, Gawłowie i Proszówkach.
W ramach programu uczniowie biorą udział w wycieczkach szkolnych do ciekawych miejsc naszego kraju, wybranych z listy wskazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Łączna wartość zadania to 85.462,12 zł, z czego 59.048 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, a pozostałą kwotę stanowi wkład własny w formie wpłat rodziców uczniów, którzy biorą udział w wycieczkach.