Projekty i inicjatywy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (2022)

Dzięki dotacji celowej przyznanej Gminie Bochnia przez Wojewodę Małopolskiego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” szkoły i przedszkola dokonują zakupów książek, elementów wyposażenia bibliotek oraz realizują działania promujące czytelnictwo.

Do programu przystąpiły szkoły w Gawłowie i Łapczycy, oddział przedszkolny w Dąbrowicy oraz przedszkola w Proszówkach i Siedlcu.

Całość zadania stanowi kwotę 38.750 zł, dotacja celowa to 31.000 zł a wkład własny gminy 7.750 zł.