Projekty i inicjatywy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (2021)

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia dotację celową na 2021 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup książek do przedszkoli i bibliotek szkolnych, zakup elementów wyposażenia bibliotek oraz realizację działań promujących czytelnictwo, a otrzymają je następujące przedszkola i szkoły z naszej gminy:

  1. Gminne Przedszkole w Baczkowie — 2 400 zł
  2. Gminne Przedszkole w Cikowicach — 2 500 zł
  3. Gminne Przedszkole w Gawłowie — 3 000 zł
  4. Gminne Przedszkole w Nieszkowicach Małych — 2 500 zł
  5. Gminne Przedszkole w Nieszkowicach Wielkich — 2 500 zł
  6. Szkoła Podstawowa w Bogucicach — 2 400 zł
  7. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy — 2 400 zł
  8. Szkoła Podstawowa w Proszówkach — 4 500 zł

Łączna kwota dofinansowania to 22 200 zł a wkład własny gminy wyniesie 5 550 zł.