Projekty i inicjatywy

MTA - Grant 3 w Gminie Bochnia

Od lewej: znak marki Fundusze Europejskie (napisy: Fundusze Europejskie, Program Regionalny), Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Małopolska, Flaga europejska (napisy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny)

Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych
– Grant 3 w Gminie Bochnia

W 2023 roku w kilku szkołach Gminy Bochnia będzie realizowany Grant 3 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020”.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych COVID 19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniami i skutkami pandemii.

Do projektu przystąpiły szkoły w Baczkowie, Bogucicach, Dąbrowicy, Gawłowie, Nieszkowicach Małych, Nieszkowicach Wielkich i w Pogwizdowie.

W ramach Grantu-3 w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku szkoły będą realizować m.in.: zajęcia wyrównujące braki uczniów w zakresie różnych przedmiotów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia i talenty m.in. koła z języka angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych.

Ponadto będą prowadzone indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, co będzie wsparciem zarówno dla uczniów w zakresie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresem jak i dla nauczycieli w nadrabianiu u uczniów braków edukacyjnych.

W przypadku dwóch szkół zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzenie zajęć.

Wartość projektu to kwota 120 tysięcy złotych, która zostanie przekazana Gminie Bochnia przez Województwo Małopolskie.

Link do Regulaminu projektu


Projekt zakończony

W 2023 roku w Gminie Bochnia było realizowane zadanie Grant 3 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

Realizatorami projektu były szkoły w Baczkowie, Bogucicach, Dąbrowicy, Gawłowie, Nieszkowicach Małych, Nieszkowicach Wielkich i w Pogwizdowie.

W ramach Grantu-3 w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku w szkołach zrealizowano szereg zajęć m.in.: zajęcia wyrównujące braki uczniów w zakresie różnych przedmiotów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia i talenty m.in. koła z języka angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych.

Prowadzone były również indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, co stanowiło wsparcie zarówno dla uczniów w zakresie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresem jak i dla nauczycieli w nadrabianiu u uczniów braków edukacyjnych.

W przypadku szkoły w Dąbrowicy i w Pogwizdowie zostały również zakupione pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzenie zajęć.

Realizacja zadania przyczyniła się do wielowymiarowego wsparcia uczniów i zniwelowania skutków post pandemicznych pandemii COVID-19.

Wartość projektu to kwota 120 tysięcy złotych, która została przekazana Gminie Bochnia przez Województwo Małopolskie. Wykorzystano środki w wysokości 119 924,69 zł.