Projekty i inicjatywy

Modernizacja kuchni w szkołach (2022)

Flaga Państwowa i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Dzięki przystąpieniu Gminy Bochnia do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Moduł 3) udało się zmodernizować kuchnie czterech szkół w: Bogucicach, Dąbrowicy, Łapczycy i Siedlcu. Dofinansowanie uzyskane w na wniosek skierowany do Wojewody Małopolskiego to kwota 320.000 zł, a wkład własny Gminy 80.000 zł, łącznie realizacja zadania stanowi więc kwotę 400.000 zł.

W ramach programu wykonano prace remontowo–adaptacyjne, ale przede wszystkim zakupiono nowoczesne wyposażenie kuchenne m.in. piece konwekcyjno–parowe, zmywarki, szafy chłodnicze, taborety gazowe, szatkownice i wiele innych sprzętów, co wpłynęło na polepszenie standardu przygotowania posiłków jak również usprawniło pracę personelu.