Projekty i inicjatywy

Modernizacja kuchni w szkołach (2021)

Flaga Państwowa i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – Gmina Bochnia wnioskowała o dofinansowanie dla trzech szkół podstawowych: w Gawłowie, Nieszkowicach Wielkich i Proszówkach.

Wszystkie te szkoły otrzymały dotację w łącznej wysokości 240.000 zł (po 80.000 zł każda), a Gmina uzupełniła tą kwotę o wkład własny w wysokości 60.000 zł.

Korzystając z tych środków dokonano m.in. zakupów nowoczesnego wyposażenia gastronomicznego kuchni, naczyń i akcesoriów kuchennych, mebli kuchennych stolików i krzeseł do stołówki oraz wykonano niezbędne prace remontowe.

Ogółem w ramach programu wyremontowano i wyposażono kuchnie i stołówki szkolne w tych trzech szkołach na kwotę 300.000 zł. Przedsięwzięcie zakończono przed rozpoczęciem roku szkolnego.