Projekty i inicjatywy

Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach (2022)

Od lewej: Logo Programu Laboratoria Przyszłości, Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wszystkie szkoły Gminy Bochnia biorące udział w realizacji rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w terminie do 31 sierpnia 2022 r. dokonały zakupu nowoczesnego sprzętu za łączną kwotę 660 tys. zł.

Szkoły wzbogaciły się o drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie itp.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

To tylko pierwszy etap realizacji tego przedsięwzięcia.

Od 1 września 2022 r. szkoły realizują również inne zadania zgodnie z wymogami programu m.in.:

  • organizują zajęcia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych podczas co najmniej 3 godzin zajęć tygodniowo,
  • wyznaczyły szkolnego koordynatora, który będzie popularyzował wykorzystanie tego sprzętu,
  • dzielą się dobrymi praktykami i wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania wyposażenia.

Z pewnością realizacja Laboratoriów Przyszłości w szkołach wzbogaci i uatrakcyjni proces dydaktyczny, pozwoli rozwijać zainteresowania, wzbudzi wśród uczniów chęć poszukiwania rozwiązań za pomocą nowoczesnych technologii.