Projekty i inicjatywy

Aktywna Tablica (2023)

Flaga Państwowa i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

W 2023 roku dwie szkoły z Gminy Bochnia uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna Tablica”.

Środki otrzymała Szkoła Podstawowa im. gen Józefa Bema w Pogwizdowie oraz Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach Wielkich w Zespole Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich. Dofinansowanie dotyczy zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Łączna wartości zadania to kwota 87 500 zł z czego środki z dotacji przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego stanowią kwotę 70 000 zł a wkład własny gminy wynosi 17 500 zł.