Projekty i inicjatywy

Aktywna Tablica (2022)

Flaga Państwowa i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Dwie szkoły z Gminy Bochnia uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

Środki trafią do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowicy oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławicach. W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi prawidłowy proces kształcenia.

Łączna wartości zadania to kwota 87 500 zł z czego środki z dotacji przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego stanowią kwotę 70 000 zł a wkład własny gminy wynosi 17 500 zł.