Dane aktu

Organ wydający:

Wójt Gminy Bochnia

Rok wydania:

2024

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r.

Opis:

w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolny 2024/2025 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz