Prawo miejscowe — Zarządzenia Wójta Gminy Bochnia

Indeks roczników

Rok 2024

 • Zarządzenie Nr 0050.14.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2024 r.

  w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2024 r.

 • Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r.

  w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolny 2024/2025 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

 • Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r.

  w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolny 2024/2025 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2023

 • Zarządzenie Nr 0050.116.2023 Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 listopada 2023 r.

  w sprawie: upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bochnia do dokonywania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ucznia objętego wychowaniem w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bochnia.

 • Zarządzenie Nr 0050.59.2023 Wójta Gminy Bochnia z dnia 7 lipca 2023 r.

  w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

 • Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Bochnia z dnia 17 marca 2023 r.

  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.138.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie określenia minimalnych stawek opłat za oddanie w najem lub dzierżawę części nieruchomości komunalnych przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Bochnia.

 • Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2023 r.

  w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Bochnia z dnia 25 stycznia 2023 r.

  w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolny 2023/2024 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

 • Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Bochnia z dnia 25 stycznia 2023 r.

  w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolny 2023/2024 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2022

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2017

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2016

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2009

[Powrót do indeksu roczników]