Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2021

Tytuł:

Uchwała Nr XXIX/226/21 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2021 roku

Opis:

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bochnia na rok szkolny 2021/2022.

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2021.4067