Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2020

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/171/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 2 października 2020 r.

Opis:

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bochnia na rok szkolny 2020/2021

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2020.6333