Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2020

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/170/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 2 października 2020 r.

Opis:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/138/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2020.6332