Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2016

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 r.

Opis:

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy.

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2016.7478