Kontakt

Adres siedziby:

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Bochni z siedzibą w Łapczycy
32-744 Łapczyca 334

Telefony:

(14) 61-00-240 — główny (księgowość)
(14) 61-00-247 — stypendia, dowożenie uczniów
(14) 61-00-248 — kadry, płace, młodociani
(14) 61-00-244 — dyrektor GZOSiP
(14) 612-79-48 — główny księgowy

Fax:

(14) 61-00-241 (zapytać o sygnał)

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30

Siedziba GZOSiP:

Budynek przedszkola, siedziba GZOSiP, na piętrze
(wejście od tyłu budynku, na piętro)

Lokalizacja (mapa):

Lokalizacja GPS:

49°57’36.9“, N 20°22’20.8“E
49.960250, 20.372444

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych:

Grzegorz Witkowski (e-mail: iod@iods.pl)