Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

  • Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2020 r.
    w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach Gminy Bochnia
  • Uchwała Nr XVII/141/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 kwietnia 2020 r.
    w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 r.