Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

  • Uchwała Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2022 r.
    w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 r.
  • Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 3 marca 2022 r.
    w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia