Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

  • Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Bochnia z dnia 18 lutego 2021 r.
    w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
  • Uchwała Nr XXVI/201/21 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2021 r.
    w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2021 r.